Idag öppnar Ring Digitalidag och 1000 Digitalidag-aktiviteter lanseras!

Från och med i dag kan den som har frågor och behöver vägledning i det digitala samhället få hjälp via Ring Digitalidag- 010-550 25 00. Idag lanseras också de över 1000 aktiviteter som arrangeras på 215 orter under årets Digitalidag den 14 oktober.

250 aktörer bidrar genom olika aktiviteter till ett mer digitalt inkluderat samhälle. I år riktas särskilt fokus på att hjälpa människor komplettera sina erfarenheter med nya digitala förmågor. I vissa fall handlar det om att ge personer stöttning för att kunna påbörja sitt digitala pussel, medan för andra kan det röra sig om att komplettera med ytterligare pusselbitar. Oavsett ålder så saknar de allra flesta faktiskt någon pusselbit. Detta vill Digitalidag uppmärksamma.

Årets kraftsamling visar att det är många, från näringslivet, myndigheter, civilsamhället, bibliotek och kommuner som vill vara med och bidra för att skapa ett digitalt motståndskraftigt, framåtlutat och inkluderande Sverige. Under året har Digitalidag även initierat över 100 samarbeten mellan olika aktörer, där privata och offentliga aktörer samverkar i lösningar för att hjälpa fler in i det digitala samhället.

Engagemanget talar sitt tydliga språk. Frågorna är viktiga och mer behöver göras, men kraften som skapas när vi går samman visar att vi i Sverige har den infrastruktur och de kompetenser som behövs för att skapa ett digitalt konkurrenskraftigt, hållbart och inkluderande samhälle för alla. Vi behöver bara tänka på nya sätt. Digitalidag har vuxit till en plattform som kan pilotera idéer och tillsammans finna långsiktiga lösningar, säger Oscar Stege Unger, ordförande och medgrundare till Digitalidag.

Ett sådant exempel är den nygamla idén Ring Digitalidag – 010–5502500 – telefonnumret dit människor kan ringa för att få hjälp med digitala frågor, men även vägledning om var man kan vända sig för att få hjälp lokalt. Numret aktiveras idag och är i gång till den 11 november.

Numret är öppet vardagar kl. 10-13 och under temadagen den 14 oktober är växeln öppen från kl. 9- 16. Då finns det även möjlighet att få hjälp på engelska och arabiska. Växeln, som bemannas av flertalet Digitalidag-aktörers medarbetare, har möjliggjorts i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS).

För mer info om Digitalidag, vänligen besök www.digitalidag.org eller kontakta vår kommunikationspartner Kekst CNC genom mailadressen digitalidag@kekstcnc.com.

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Digitalidag grundades efter inspiration från det schweiziska initiativet Digitalday. Bakom Digitalidag står, förutom alla aktörer som engagerar sig, Forum för Omställning, DIGG, IVA, LO, Post- och telestyrelsen (PTS), SKR, Statens servicecenter och Svenska kyrkan.