2 Oktober 2020

Digital@Idag

En temadag för att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

POLICY

När ni registrerar ert intresse för att medverka under Digital@Idag accepterar ni att vi sparar personuppgifterna för att kontakta, koordinera samt marknadsföra ert deltagande under Digital@Idag. Kontaktpersonens mailadress kommer synliggöras på vår hemsida för att eventdeltagare ska kunna ställa frågor om eventet. Har ni frågor gällande vår hantering av personuppgifter kan ni läsa vidare om det häreller höra av er till info@digitalidag.org.   

Här hittar ni information om hur Digital@Idag behandlar personuppgifter och vem ni kan vända er till vid frågor om detta.

Hur, vad och varför?

Digital@Idag är en årlig temadag där vi tillsammans med aktörer arrangerar event runtomkring i Sverige. För att vi ska kunna kontakta, koordinera och marknadsföra er medverkan behöver vi ta del av personuppgifter samt behandla dessa. De uppgifter som vi lagrar är namn, e-post, organisation samt organisationens adress.  I samband med att ni lämnar ifrån er uppgifterna i intresseanmälan har ni givit ert samtycke till att vi lagrar informationen. Uppgifterna kan komma att delas med andra aktörer i syfte att marknadsföra eventen samt möjliggöra för eventdeltagare att ställa frågor. Digital@Idag har aldrig köpt eller på annat kommersiellt sätt fått tillgång till personuppgifter. Digital@Idag kommer hellre inte sälja eller på annat sätt kommersiellt använda personuppgifterna.

Redigera, kontrollera eller avregistrera

Om ni inte vill att vi lagrar era uppgifter eller önskar att vi ändrar dem kan ni när som helst redigera de uppgifter vi har om er. Om ni önskar ändra uppgifterna eller avregistrera dem är ni välkomna att kontakta info@digitalidag.org.

Skydd och lagring av personuppgifter

Digital@Idag lagrar aldrig personuppgifter längre än vad vi bedömer relevant och vi sparar inte heller fler uppgifter än vad vi anser nödvändigt. Endast Digital@Idags medarbetare har åtkomst till era uppgifter. Uppgifterna finns lagrade på en plats med starkt lösenordsskydd.

Rättslig grund

Den lagliga grunden för Digital@Idags behandling av personuppgifter är i regel ert samtycke. Ni kan när som helst i en konversation eller situation begära att vi raderar era uppgifter. I det fall personuppgifter lagras i och med en e-postkonversation betraktar vi er delaktighet som samtycke. Även i e-postkonversationer erhåller ni ovan nämnda rättigheter och kan när som helst begära att vi raderar era personuppgifter.

Frågor och klagomål

Om ni vill veta mer om hur era personuppgifter används eller om ni anser att vi har använt personuppgifter på ett sätt som går utanför överenskommelsen eller befintlig lagstiftning, vänligen kontakta info@digitalidag.org. Har ni klagomål på Digital@Idags hantering av personuppgifter har ni alltid möjlighet att vända er till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.