GDPR

0
Dagar kvar

Policy

När ni registrerar ert intresse för att medverka under Digitalidag accepterar ni att vi sparar personuppgifterna för att kontakta, koordinera samt marknadsföra ert deltagande under Digitalidag. Kontaktpersonens uppgifter kommer synliggöras på vår hemsida för att eventdeltagare ska kunna ställa frågor om eventet. Har ni frågor gällande vår hantering av personuppgifter kan ni läsa vidare om det här eller höra av er [email protected].

Här hittar ni information om hur Digitalidag behandlar personuppgifter och vem ni kan vända er till vid frågor om detta.

Hur, vad och varför?

Digitalidag är en årlig och nationell temadag där vi tillsammans med aktörer arrangerar aktiviteter runtomkring i Sverige. För att vi ska kunna kontakta, koordinera och marknadsföra er medverkan behöver vi ta del av personuppgifter samt behandla dessa. De uppgifter som vi lagrar är organisationens kontaktpersons uppgifter. I samband med att ni lämnar ifrån er uppgifterna i er intresseanmälan har ni givit ert samtycke till att vi lagrar informationen. Uppgifterna kan komma att delas med andra aktörer i syfte att marknadsföra eventen samt möjliggöra för eventdeltagare att ställa frågor. Digitalidag har aldrig köpt eller på annat kommersiellt sätt fått tillgång till personuppgifter. Digitalidag kommer hellre inte sälja eller på annat sätt kommersiellt använda personuppgifterna.

Redigera, kontrollera eller avregistrera

Om ni inte vill att vi lagrar era uppgifter eller önskar att vi ändrar dem kan ni när som helst redigera de uppgifter vi har om er. Om ni önskar ändra uppgifterna eller avregistrera dem är ni välkomna att kontakta [email protected].

Skydd och lagring av personuppgifter

Digitalidag lagrar aldrig personuppgifter längre än vad vi bedömer relevant och vi sparar inte heller fler uppgifter än vad vi anser nödvändigt. Endast Digitalidags medarbetare har åtkomst till era uppgifter. Uppgifterna finns lagrade på en plats med starkt lösenordsskydd.

Rättslig grund

Den lagliga grunden för Digitalidags behandling av personuppgifter är i regel ert samtycke. Ni kan när som helst i en konversation eller situation begära att vi raderar era uppgifter. I det fall personuppgifter lagras i och med en e-postkonversation betraktar vi er delaktighet som samtycke. Även i e-postkonversationer erhåller ni ovan nämnda rättigheter och kan när som helst begära att vi raderar era personuppgifter.

Frågor och klagomål

Om ni vill veta mer om hur era personuppgifter används eller om ni anser att vi har använt personuppgifter på ett sätt som går utanför överenskommelsen eller befintlig lagstiftning, vänligen kontakta [email protected]. Har ni klagomål på Digitalidags hantering av personuppgifter har ni alltid möjlighet att vända er till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.