Frågor & Svar

Vad är [email protected]

[email protected] är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet.

För mer information se: www.digitalidag.org 

Vad är målet?

Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Vem har grundat [email protected]?

[email protected] har initierats av Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens Servicecenter.

När grundades [email protected]?

Den första upplagan av [email protected] ägde rum den 22 november 2019.

Hur många aktörer deltar i [email protected]?

2020 deltar över 213 aktörer och med fler än 250 aktiviteter på över 110 orter runt om i landet. (OBS! Uppdateras kontinuerligt på hemsidan)

2019 deltog 75 aktörer som arrangerade 33 aktiviteter på 11 orter.

Hur finansieras [email protected]?

Temadagarna 2019 och 2020 har fått finansiering av Vinnova. Eventen på Tekniska Museet i Stockholm och Visualiseringscenter i Norrköping har fått anslag av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, KAW, för såväl 2019 som 2020. Utöver detta bidrar alla aktörer med egna resurser.

För att arrangera eventen finansieras [email protected] med arbetsinsatser från aktörerna i våra styrelser; AB Volvo, Axel Johnson, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, McKinsey & Company, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), SACO, SEB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens Servicecenter, Linköpings Universitet, TCO och Wallenberg Foundations AB.

Varifrån kommer namnet ”[email protected]”?

Namnet anspelar på att varje dag genomsyras av digitalisering.

Hur uppstod tanken att starta [email protected]?

Vi var flera som såg behovet av att öka kunskapen om den teknik som formar dagens och framtiden samhälle och att vi genom ett brett och långsiktigt samarbete kan stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen som sker i kölvattnet av digitalisering, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller.

Ett liknande initiativ arrangeras i Schweiz sedan 2017 och grundades av digitalswitzerland som samlar ungefär 150 aktörer. 

I några korta meningar, hur förklarar vi [email protected]? att visa upp sina egna logotyper och varumärken? 

[email protected] mål är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.  

[email protected] är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Initiativtagare är; Forum för Omställning, (FfO), Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Landsorganisationen i Sverige LO, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Statens Servicecenter.

[email protected] är en folkbildningsrörelse där över 185 aktörer medverkar och som tillsammans arrangerar fler än 250 aktiviteter på över 110 orter runt om i Sverige den 2 oktober 2020.

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.