Information:

Öppet hus – Centrum för Digital Hälsa, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Som en del av [email protected] bjuder Centrum för Digital Hälsa in till öppet hus 22/11. Vi kommer visa upp ett urval av de innovativa digitala lösningar som Sahlgrenska sjukhuset nu utvecklar och implementerar.

Vi kommer bjuda på lättare förtäring.

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt och det är öppenhus, ingen anmälan behövs.)

Kontaktperson: Magnus Kjellberg
E-post: [email protected]

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.