Information:

Kompetensförsörjning

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Driver du strategiska frågor kopplade till kompetensförsörjning, arbetsmarknad och digitalisering? Missa då inte vår inspirerande dag med forskning och praktiska exempel inom kompetensförsörjning, digitalisering och vuxenutbildning. Under dagen får du ta del av den senaste forskningen, exempel från bygg- och handelsbranscherna, och tillfälle att nätverka med deltagare från kommuner, myndigheter och lärosäten. Dagen är kostnadsfri.

Medverkande:
Amir Chizari, CIO/CDO, Riksbyggen
Åsa Cajander, professor i människa datorinteraktion, Uppsala universitet
Anders Forslund, adjungerad professor, Uppsala universitet
Sofia Hernnäs, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet
Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet och föreståndare för Uppsala universitets centrum för arbetslivsforskning (UCLS)

Samtalen modereras av Laura Hartman, Uppsala universitet och Catrin Ditz, Storsthlm

Eventet arrangeras av Uppsala universitet och Storsthlm i samarbete med Stockholms stad och Digital@Idag

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)

Kontaktperson: Emma Wange
E-post: emma.wange@stockholm.se

Sista anmälningsdag: 15 november, Obs! Begränsat antal platser.