Information:

”Du sköra nya värld? AI, ekonomin och planeten”.

Under denna morgon kommer vi att diskutera de möjligheter och utmaningar som AI-revolutionen innebär för den levande planeten (inklusive klimatet och den biologiska mångfalden) och den globala ekonomin.  

Vilka möjligheter ser vi idag i hur AI kan hjälpa oss att hantera svåra miljö- och hållbarhetsfrågor? Finns det en risk för att AI och automatisering snabbar på förändringstakten av planeten, och skapar nya miljörisker? Hur kommer effekterna skilja sig mellan regioner och var kommer förändringen starta? Och hur kan vi se till att samhället tar tillvara på möjligheterna som AI skapar ur ett hållbarhetsperspektiv? 

Välkommet till ett samtal med Susanne Ackum (Forum för omställning), Magnus Nyström (Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet), Pontus Strimling (Institutet för Framtidsstudier) och Carina Johed (Planethon). Moderator: Victor Galaz (Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungliga Vetenskapsakademin).

Medverkande:
Susanne Ackum är fil. dr. i nationalekonomi och har bland annat varit statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg, riksrevisor och generaldirektör. Hon arbetar nu med Forum för omställning, en plattform med syfte att bidra till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de stora samhällsförändringar som sker som en effekt av digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller.

Magnus Nyström är docent och forskare på Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, och huvudförfattare till en nyligen publicerad studie i Nature som visar på framväxande globala ekologiska risker pådrivna av bland annat den snabba teknikutvecklingen.

Pontus Strimling är docent i nationalekonomi, och forskningsledare för Institutet för Framtidsstudiers tema ”Nya teknologier och mänsklighetens framtid” och biträdande föreståndare för Centrum för evolutionär kulturforskning (Stockholms universitet).

Carina Johed har en fil.mag. i informatik och har tidigare jobbat som CIO på SEB med strategisk affärsutveckling med hjälp av informationsteknologi. Hon arbetar nu som Chief Technology Officer på Planethon, ett företag som använder AI för att omvandla spetsforskning om hållbarhet till användbar kunskap vid affärsutveckling för investerare och näringsliv.

Samtalet modereras av Victor Galaz (Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungliga Vetenskapsakademin).

Eventet arrangeras av Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi (KVA) och Stockholm Resilience Centre (Stockholms universitet) i samarbete med Forum för omställning, och Institutet för Framtidsstudier

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)

Kontaktperson: Victor Galaz
E-post: victor.galaz@su.se 
Anmälan: amar.causevic@kva.se

Sista anmälningsdag: 19 november, Obs! Begränsat antal platser.