Information:

Digital@Idag Lund – Framtidsgymmet

13.00-13.30: UPPVÄRMNING

JOHAN WESTER Moderator och grundare av Skånemotor
MATS EKSTRAND Digitaliserings- och IT-direktör, Region Skåne
ANNA GILLQVIST Regional digitaliseringskoordinator och strateg, Region Skåne
KALLE ÅSTRÖM AI Lund Coordinator och professor i Matematik, Lunds Universitet

13.30-14.00: STYRKEPASS

Du får nya insikter om vilka kraftfulla insatser som krävs för att klara samhällsutmaningarna och nå de globala hållbarhetsmålen.

IBRAHIM BAYLAN Näringsminister (S)
ANNETTE LINANDER Regionråd (C) med särskilt ansvar för digitalisering, Region Skåne

14.00-14.45: CIRKELTRÄNING

Du får höra många exempel på hur digitala lösningar redan idag bidrar till att skapa ett resurseffektivt samhälle med människa och livsmiljö i centrum.

DAMON TOJJAR VD, Vårdinnovation AB
ÅSA MELVANIUS Digitaliseringschef, Lunds kommun
GIOVANNI LEONI Strategisk förändringsledare inom digitalisering, Malmö stad
CHRISTER MÅNSSON Senior business consultant, Tieto

14.45-15.15: VILA OCH ÅTERHÄMTNING

15.15-16.20: TEKNIKPASS

Du får ta del av och reflektera kring visionärt tänkande och tekniska landvinningar som öppnar för helt nya sätt att erbjuda livskvalitet i världsklass.

HENRIK SVENSSON Utvecklingschef, Volvo Cars
HENRIK BENGTSSON Head of Advagym, Sony corporation
REPRESENTANT FÖR ERICSSON
JOAKIM NELSON VD, Innovation Skåne
PATRIK FÄLTSTRÖM Technical Director, Netnod
JONAS BIRGERSSON VD, Labs2 International

16.20-16.30: RELAXPASS

Här summerar vi tillsammans frågor, invändningar, förhoppningar och känslor kring hur en allt mer digitaliserad vardag påverkar våra liv, nu och i framtiden.

Framtidsgymmet riktar sig till alla som vill vara en del av framtiden och är ett initiativ från Skånemotor. Arrangemanget är en del av Digital@idag

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)
E-post: info@skanemotor.se

Sista anmälningsdag: 21 november