Information:

Digital@Idag Luleå – Expertsamtal

Forskar och expertsamtal som fördjupar det inledande samtalet om digitaliseringens påverkan på människor ur ett konkret vardagsperspektiv med innovation i fokus.

E-samhället – vilka möjligheter, konsekvenser och effekter får det för individer och samhälle när myndigheter börjar använda öppen data?

E-hälsa – hur arbetar man konkret med E-Hälsa, hur ser patientsäkerheten ut och på vilket sätt förändrar den arbetssätt och arbetskultur för personalen?
Landsbygden bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Hur får landsbygden samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden?

E-jämlikhet – är det digitala samhället jämlikt och kan digitala verktyg bidra till större jämlikhet?

Medverkande: Pia Näsvall, chefsläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten * Marie Runarsdotter, universitetslektor/ informationssystem, Luleå tekniska universitet * Kåre Synnes, professor i distribuerade datorsystem, CDT/ Luleå tekniska universitet * Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO/ledamot av regeringens innovationsråd * Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, RISE * Henrik Höglin, kommunikationschef, Kivra, * Johanna Lindberg, Luleå tekniska universitet och Staffan Lundberg, Region Norrbotten, DIGIBY-projektet * Landshövding Björn O. Nilsson.

Samtalet modereras av Stina Almkvist

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)

Kontaktperson: Stina Almkvist
E-post: stina.almkvist@norrbotten.se