Information:

[email protected] Luleå – Expertsamtal

Forskar och expertsamtal som fördjupar det inledande samtalet om digitaliseringens påverkan på människor ur ett konkret vardagsperspektiv med innovation i fokus.

E-samhället – vilka möjligheter, konsekvenser och effekter får det för individer och samhälle när myndigheter börjar använda öppen data?

E-hälsa – hur arbetar man konkret med E-Hälsa, hur ser patientsäkerheten ut och på vilket sätt förändrar den arbetssätt och arbetskultur för personalen?
Landsbygden bidrar i stor utsträckning till vårt samhällsbygge. Hur får landsbygden samma förutsättningar att utvecklas som mer tättbefolkade områden?

E-jämlikhet – är det digitala samhället jämlikt och kan digitala verktyg bidra till större jämlikhet?

Medverkande: Pia Näsvall, chefsläkare och medicinsk rådgivare, Region Norrbotten * Marie Runarsdotter, universitetslektor/ informationssystem, Luleå tekniska universitet * Kåre Synnes, professor i distribuerade datorsystem, CDT/ Luleå tekniska universitet * Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO/ledamot av regeringens innovationsråd * Jeanette Nilsson, AI Ecosystem Driver, RISE * Henrik Höglin, kommunikationschef, Kivra, * Johanna Lindberg, Luleå tekniska universitet och Staffan Lundberg, Region Norrbotten, DIGIBY-projektet * Landshövding Björn O. Nilsson.

Samtalet modereras av Stina Almkvist

Kostnadsfritt
(Evenemanget är kostnadsfritt men du behöver anmäla dig.)

Kontaktperson: Stina Almkvist
E-post: [email protected]

 

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.