SPF Seniorerna i Karlshamn

Karlshamn

SPF Seniorerna vill vara en viktig organisation i seniorers vardag och jobbar därför målmedvetet för att öka seniorers digitala kompetens. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda utbildningar i mötesverktyget Zoom. Genom Digitalidag vill vi erbjuda fler människor att kunna delta i digitala möten genom att gå våra digitala utbildningar i Zoomverktyget den 13 oktober.
Syftet är att minska den digitala klyftan och medverka till demokratisering. Vi erbjuder denna dag två utbildningar; Del 1 Delta ett Zoommöte, Del 2 Att leda ett Zoom-möte.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
SPF Seniorerna i Karlshamn
SPF Seniorerna i Karlshamn