Om alla får vara med så blir det bättre

Kalmar
11.00 - 12.00

Under temadagen Digitalidag 15 oktober genomförs en digital föreläsning med Stefan Johansson, VD för Begripsam och teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Föreläsningen kommer att handla om digital delaktighet på riktigt. Om vi verkligen vill att alla ska kunna använda digitala tjänster så måste vi arbeta annorlunda genom hela tjänstens livscykel. Det behövs medverkan och samarbete då dessa tjänster utvecklas men också för att löpande stämma av hur de används. Användargrupper som anses som svåra att nå utesluts ofta från dessa processer men det är egentligen dessa användare som är viktigast att ha med. Det är då de tuffaste kraven på användning kommer fram. Samverkan och samarbete kräver något helt annat än att bara rekrytera en grupp testpersoner. De personer som ska vara med och bidra behöver förstå hur design- och utvecklingsprocesser fungerar, vad det är som kan göras bättre etcetera.

I det Arvsfondsfinaniserade projektet DigiSen arbetar vi fram en metodik som gör att äldre personer är bättre rustade att delta i dessa processer. Om samhället redan hade arbetat med dessa metoder så hade vi till exempel bättre klarat att skydda äldre under pandemin. Nu blev de ofta hänvisade till digitala tjänster som de inte kunde använda.

Anmälan till den digitala föreläsningen kan göras via mejl till [email protected] fram till start!

Föreläsningen sker via Zoom.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Pensionärernas riksorganisation
Curt Karlsson