Hur kan man skapa digital delaktighet? Tips och goda exempel från vårt län

Digitalt

Digitalisering kan skapa fantastiska möjligheter för inkludering och delaktighet, men de mest utsatta grupperna riskerar att hamna utanför. Inom ramen för projektet ”Vägar till hållbar utveckling”  arbetar Region Jönköpings län tillsammans med civilsamhälle, länets bibliotek och andra aktörer från offentlig sektor för att fler invånare i regionen ska bli digitalt delaktiga.

Under Digitalidag kommer vi att lansera vår nya YouTube-sida ”Ingen ska lämnas utanför i den digitala regionen” fylld av tips på hur man kan bli mer digitalt delaktig och goda exempel från aktörer som jobbar med digital inkludering i från vårt län.

       

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Region Jönköpings län
Frida Jonasson