Framtidens pedagogik – Digifysiskt Science Center Sörmland

Eskilstuna
10.00 - 12.00

Modda Sörmland är Sveriges första ”digifysiska science center” inom bland annat teknik, naturvetenskap och matematik, för främst barn och unga. Projektledaren Sofie Sandvik berättar om Region Sörmlands strategiska satsning om att bygga Sveriges första digifysiska science center, genom utveckling av befintliga fysiska verksamheter i kombination med en digital plattform. Delta och ta del av framtidens pedagogik!

Fler unga behöver intressera sig för och vilja arbeta inom teknik och naturvetenskap för att Sverige och Sörmland ska behålla sin konkurrenskraft. En metod för att göra just det är att skapa ett Science Center, där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och explorativ miljö. I Sörmland finns det cirka 100 initiativ som arbetar inom dessa områden. Utifrån detta såg Region Sörmland en möjlighet att både knyta samman de olika initiativen (noderna) under ett gemensamt paraply samt bygga en digital plattform fylld med upplevelser inom teknik, naturvetenskap och matematik. Dessa upplevelser är kompatibla med dagens Extended reality utrustning (virtual reality, augmented reality och mixed reality).

Under detta digitala seminariet får du bl.a information om plattformen och hur det hela fungerar men främst den omställning vi ser inom digitaliseringen med Extended reality i klassrummet!

Modda Sörmland lanseras strax därefter i mitten på november.

Se kampanjfilm: (358) Digifysiskt Science Center i Sörmland – YouTube

 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Region Sörmland
Sofie Sandvik