Forum för Omställning

Sverige

Vi i Forum för Omställning vill bidra till att utveckla och stärka Sveriges förutsättningar att bejaka strukturomvandlingen i digitaliseringens spår, samtidigt som människor erbjuds utbildning och möjlighet att uppgradera sin kompetens för att kunna möta det nya. För att uppnå detta är våra viktigaste medskick:

  • Vi måste göra detta tillsammans – privat sektor, offentlig sektor, arbetsmarknadens parter, utbildningsväsendet och civilsamhället

  • Det måste finnas en digital vision för Sverige med tydliga mål och medel

  • Utbildningssystemet för vuxna måste bli mer flexibelt i sak, tid och rum

  • Det måste finnas bättre möjligheter att finansiera vuxenstudier

  • Matchningen på arbetsmarknaden måste bli effektivare inte minst med hjälp av digital teknik

Vi verkar genom digitala och fysiska möten, debattartiklar, konferenser, pilotprojekt och den årliga temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitalidag.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Forum för Omställning
Forum för Omställning