Digitalidag i Hoting!

Föreningshuset i Hoting
09:30 - 18:00

Sedan våren 2020 har Digitalidag varit engagerade i Hoting och under hösten 2020 genomfördes även en kartläggning där vi frågade hur Hotingbor upplever digitaliseringen. I kartläggningen kunde vi se att det framför allt är äldre som upplever sig stå långt ifrån det digitala. Vi kunde även se att det efterfrågas hjälp av en person som fysiskt är i Hoting och kan vara digital coach för att vägleda fler till att börja använda digitala tjänster.  

I Hoting har det funnits ett stort lokalt engagemang för att förbättra de digitala förutsättningarna. Tack varje lokala krafter var det Hoting som blev första tätort i Strömsunds kommun som fick fiber, och nu under våren har den lokala projektgruppen med Hervor Dahlén och Veronica Borg på Studieförbundet Vuxenskolan i Strömsund arrangerat utbildningsaktiviteter (datakurser) för att förbättra den digitala kompetensen. Digitalidag har även genom sitt nätverk sammankopplat dem med Swedbank & Statens servicecenter vars medarbetare fysiskt varit plats på föreningshuset och besvarat frågor om både privat såväl som offentlig service.

Under årets temadag den 14 oktober kommer Digitalidag för tredje och sista året att vara på plats i Hoting.

09:30 – 10:00 Bli säkrare på digital ekonomi

Välkommen till en föreläsning där du får tips och råd kring hur du använder digitala banktjänster på ett tryggt sätt och skyddar dig mot bedrägerier. Föreläsningen hålls av Swedbank, informationen är av allmän karaktär och alla är välkomna att lyssna!

10:00-13:30 Digitalt torg

Här kommer du att kunna få hjälp av digitala coacher från Statens servicecenter, Swedbank och Apoteket AB som finns på plats för att besvara dina frågor om digitala verktyg och tjänster.  Ta gärna med din telefon, platta eller dator om du vill få hjälp med dessa!

14:00-15.30 – Livesändning! 

Välkommen att ta del av Digitalidags-livesändning som fokuserar på vilken strategi och vision som Sverige behöver för att utveckla sina möjligheter inom digitalisering. Samtalet sänds från Telias studio i Stockholm och Hoting där vi summerar vad vi kunnat lära från initiativet som pågått under de tre gångna åren!

16.00-16.45: Vad kan vi lära från Hoting? 

Vi djupdyker vidare i vad som skett i Hoting. På plats i Hoting medverkar bl.a. Susanne Ackum ordförande för Forum för Omställning, Anna Eriksson, generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning,(DIGG), Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör  Svenska dagbladet, representanter från Strömsunds kommun & lokala företrädare!

17:15-18:00: Digitalidags avslutningsmingel! 

För att gemensamt fira årets stora kraftsamling bjuder vi in alla våra aktörer och intresserade till vårt digitala avslutningsmingel  som  arrangeras i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. I det digitala minglet sänder vi även live från Hoting!

Varmt välkomna!

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Digitalidag
Digitalidag