Digital medborgare

Lund
kl 15.00 - kl 16.00

Statens servicecenter (Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan) visar flera av sina digitala tjänster: deklaration, bekräfta faderskap, söka sjukpenning/föräldrapenning samt söka jobb och anmäla sjukfrånvaro. Ingen föranmälan behövs. I samarbete med Kom vidare och Statens Servicecenter i Lund.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Folkbiblioteken i Lund
Tareq Al Feel