LIVESÄNDNING DigiBas- betydelsen av digitala baskunskaper

Digitalt sänt från Stockholm & Hoting
15.00 - 16.30

Under fjolårets Digitalidag befann vi oss mitt i pandemin, och framtiden var fortsatt oviss. Inför årets temadag står vi inför ett nytt läge, där vi nu äntligen börjar kunna se en början på slutet. Pandemin har tydliggjort vilka fantastiska möjligheter som ny digital teknik skapar, men samtidigt har det även avslöjats att många i samhället saknar den grundläggande digitala kompetens som krävs för att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Inför årets Digitalidag har stort fokus riktats på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp att utveckla sin digitala kompetens. Genom samverkan skapas just detta på över 200 orter den 15/10. Men frågan som många kanske ställer sig är vad digital baskunskap egentligen innebär? Varför är det så viktigt och vad för värde kan det skapa för mig?

Den 15 oktober sänder Digitalidag live från SKR:s studio i Stockholm och vi är även på plats i den jämtländska orten Hoting där vi under 90 minuter diskuterar betydelsen av digital kompetens. Vad är det som gör att digital baskunskap är så viktigt och hur kan vi hjälpas åt för att alla ska vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen? Vilken roll spelar ledarskapet och hur kan vi som samhälle samverka för att inspirera fler till att vilja vara med? Hoting utgör i sammanhanget en representant för landsbygden och vi följer upp vad som skett sedan förra årets Digitalidag!

Moderator: Katarina Pietrzak & Susanne Ackum
Producent: Sandra Löv

Medverkande:
Anna Eriksson, Generaldirektör Myndigheten för digital förvaltning

Susanne Ackum, Ordförande Forum för Omställning & Dekan Ekonomihögskolan Linnéuniversitet

Oscar Stege Unger, Ordförande Digitalidag, grundare Canucci & senior rådgivare till Wallenberg Foundations

Antje Jackelén, Ärkebiskop

Jonas Birgersson, Entreprenör

Jonas Linderoth, professor pedagogik Göteborgs Universitet

Anna Essén, forskare SSOE/Handels House of Innovation

Patrik Sundström,  SKR

Åsa Lindh, Generaldirektör Statens servicecenter

Christian Landgren, grundare ITeam

Hervor Dahlén, Hotingbo

Veronica Borg, Verksamhetsutvecklare Vuxenskolan i Strömsund

Linda Sävhammar, Bibliotekarie

Maria Larsson, Västra Götalands regionen

Morgan Olsson, Kommunalråd Strömsunds kommun

Varmt välkomna!

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Digitalidag
Digitalidag