Det digitala arbetslivet efter pandemin

Digitalt
09:00 - 10:00

Samtal 1:

Digitaliseringen ställer nya krav vid omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har skyndat på utvecklingen och nu sätts fokus än mer på det livslånga lärandet.

Medverkande i studio: Caroline Söder, vd TSL, Erica Sundberg, operativ chef TRR, Sofia Hylander, chef Ekonomi och arbetsliv TCO.

Samtal 2:

Den snabba digitaliseringen under pandemin har gett upphov till en distansrevolution. Nu har rekommendationerna lyfts – vad händer nu?

Medverkande i studio: Therese Svanström, ordförande TCO, Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen, Karin Villaume, stress- och arbetsmiljöforskare Karolinska institutet.

Samtal 3:

Teknikutvecklingen medför många möjligheter men hur ska den personliga integriteten värnas?

Medverkande i studio: Victor Bernhardtz, utredare Unionen, Linda Larsson, utredare LO, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO.

Målgrupp: Beslutsfattare, opinionsbildare, media

Anmälan: Ingen anmälan krävs, finns här från och med 15/10 på denna länk.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
TCO
Matilda Uusijärvi