Cybersäkerhet – Vi gör Sverige och Världen säkrare

Hela Sverige
10:00 - 10:45

När du deltar på det här seminariet kommer du att få en bättre förståelse för Google Clouds cybersäkerhetsvision. Irene beskriver bland annat hur säkerhet byggs in i produkter redan från början. Du får också fördjupad cybersäkerhetkunskap genom en av våra främsta svenska cybersäkerhetsforskare Pontus som beskriver grundorsaker till sårbara datorsystem. Slutligen får du möjlighet att ställa frågor till både Pontus och Irene. Varmt välkommen!

 

Talare:

Irene Ek, PhD och Policychef för Google Cloud i Norden

Pontus Johnson, Professor och Centrumföreståndare för Centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet, KTH

 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Google Cloud
Irene Ek