Byggnadsinspektörens omställning till digitala möten har blivit en succé

Digitalt

Byggnadsinspektörens omställning till digitala möten för Miljö och stadsbyggnadskontoret

En film om byggnadsinspektörens omställning från fysiska till digitala möten, med webbkartan som pedagogiskt verktyg. I filmen möter vi Lidingö stads byggnadsinspektör och får se hur samrådsmötet går till idag.

  • Samråd och arbetsplatsbesök utförs nu på distans via digitala kanaler, med Teams och Lidingö stads webbkarta som mycket användbart digitalt verktyg
  • Digitala samråd blev inte en sämre tillfällig lösning utan blev ett nytt arbetssätt som alla parter vinner på, och som vi kommer att fortsätta med permanent
  • Med stadens väl utvecklade webbkarta som utgångspunkt går vi igenom projektkritiska frågeställningar under samrådet. Tack vare att staden inlett sitt digitala arbete för ett flertal år sedan stod vi redo att använda webbkartan på bredare front när pandemin ändrade våra förutsättningar att arbeta som förr.

 

https://youtu.be/mP3Vsh0DdG8

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?