Betalningshjälpen

Stockholm
Hela dagen - Hela dagen

Mastercard vill bidra i en positiv samhällsutveckling och säkerställa att glappet till de som exkluderas digitalt minskar. För att stödja ett samhälle där alla kan ta del av vardagens digitala ekonomi miljö lanserade Mastercard Betalningshjälpen 2019 i Sverige, tillsammans med SPF Seniorerna och de svenska storbankerna. Betalningshjälpen är ett utbildningsinitiativ med syfte att inkludera människor oavsett ålder och förutsättningar i den digitala ekonomin. Vi vill säkerställa att alla skall kunna ta del av, känna sig trygga och säkra med att hantera sin vardagsekomi digitalt. https://betalningshjalpen.se/content/betalningshjalpen/sw/homepage/om-betalningshjalpen.html

Digitalidag är ett otroligt engagemang som samlar ihop många olika aktörer för att tillsammans stötta vårt samhälle och åstadkomma skillnad. Mastercard har sedan 2015 jobbat med finansiell inkludering runtom i världen och vi har de senaste tre åren fokuserat på digital inkludering i Sverige. Mastercard vill vara med i Digitalidag för att tillsammans med andra akötrer, skapa gemensam kraftsamling, och inspirera, hjälpa och stötta alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Under Digitalidag den 13 oktober kommer Mastercard medarbetare att medverka som digitala coacher på olika fysiska mötesplatser.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Mastercard
Gabriela Isacsson