Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?

Stockholm

Vi hjälper Digitalidag Pro-bono med att undersöka hur människor i Sverige upplever
digitalisering. Vilka möjligheter och utmaningar ser du? Genom att ställa denna fråga till många människor i Sverige hoppas vi kunna få en djupare förståelse för digitaliseringens samhällspåverkan! Vi hoppas att du vill delta!

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Canucci AB
Canucci AB