Vad kännetecknar digitalt historiebruk och digital kulturarvsförmedling?

Malmö
11.00 - 12.00

I takt med att historia och kulturarv digitaliseras blir det allt viktigare att fundera på vad digital förmedling, digitala verktyg och digitala kulturer gör med dessa kunskapsfält, och vice versa. Till exempel använder museer digitala verktyg som AR, VR och 360°-miljöer. Forskare har mycket stor tillgång till digitala arkiv och samlingar. Datorspel är idag en närmast outsinlig källa till publik och populär historia. De digitala formaten formar således mötena med det förflutna i olika kontexter.

I den här föreläsningen undersöks några exempel på växelverkan mellan det förflutna och det digitala. Syftet är att diskutera vad som kännetecknar digitalt historiebruk och digital kulturarvsförmedling och peka på några centrala förtjänster och utmaningar. Vad får digitaliseringen för konsekvenser här? Vad förblir och vad förändras när historiebruk och kulturarvssektorn utvecklas i digitala format?

Ylva Grufstedt är doktor i historia och arbetar som universitetslektor vid Malmö universitet och institutionen för samhälle, kultur och identitet. Hon har disputerat med en avhandling om hur historiebruk och speldesign konstruerar kontrafaktisk historia i digitala spel. Hon forskar också inom området digital humaniora, bland annat om hur digitala verktyg används i historiskt återskapande, om hur historia och kulturarv som kunskapsområden förvaltas i digitala miljöer, samt om digital spelutveckling för lärande.

Varmt välkomna till denna digitala föreläsning live från Malmö! 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Malmö universitet, fakulteten: Lärande och Samhälle, institutionen: Samhälle Kultur och Identitet
Bodil Cronquist