Vad gör digital teknik med ämnesundervisning?

Digital sändning från Malmö
13.15 - 14.30
Svensk skola har de senaste decennierna stått inför flera stora utmaningar som ställt nya krav på såväl skolans former som lärares undervisning. En av dessa utmaningar har varit skolans snabba digitalisering. Skolans digitalisering omges av stora förhoppningar om att den inte bara ska bidra till att utveckla barn och ungas kunskaper utan också bygga broar mellan olika grupper i samhället. Men vet vi egentligen vad som händer med ämnesundervisningen och den likvärdiga utbildningen när digital teknik blir ett allt vanligare inslag
Föreläsningen tar sin utgångspunkt i lärares verksamhet och införandet av digital teknik i klassrummet. Frågor om hur såväl undervisning som lärares yrkesvardag påverkas kommer att lyftas. Vilka är egentligen fördelarna med att införa digitala redskap i ämnesundervisningen? Finns det möjligen nackdelar och vilka är de i så fall?

Mikael Bruér är universitetsadjunkt med inriktning mot digital provkonstruktion och arbetar med digitaliseringen av de nationella proven i historia. Mikael är även doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet och håller på med ett forskningsprojekt som är inriktat mot frågor som berör konsekvenser av att digital teknik införs i historieundervisningen. Mikael har också en bakgrund som lärare med en mångårig undervisningserfarenhet och utöver det hunnit med att skriva såväl böcker om SO-undervisning som läroböcker i historia. 

Varmt välkomna till denna digitala föreläsning live från Malmö! 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Malmö universitet
Mats Greiff & Bodil Cronquist