Möjligheter till kompetensutveckling genom yrkeshögskolan

10.00 - 11.00

Yrkeshögskolan: Digitala lösningar och snabb kompetensutveckling

Webbinarium med fokus på digitalisering och utbildningsformen yrkeshögskolan. Vi gör även nedslag i distansstudier och ett relativt nytt koncept, kortare utbildningar.

Yrkeshögskolan är eftergymnasial, kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. En av de stora fördelarna med yrkeshögskolan är praktiken, kallad Lärande i arbete (LIA), som innebär att man redan under utbildningen får arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen.

Under våren 2020 introducerades korta utbildningar (eller kurser och kurspaket) inom yrkeshögskolan. Utbildningarna omfattar färre YH-poäng och ger den studerande spetskunskaper inom ett särskilt område. Både kortare och längre utbildningar ges på distans inom yrkeshögskolan. Under pandemin tvingades även utbildningsanordnare som annars har platsbunden undervisning att ställa om till distans. Vi berättar kort om distansutbildningar, pandemins påverkan och inkluderar även återkoppling från studerande.

Aktiviteten är digital och du kan ställa frågor via chatt under sändningens gång. Frågorna besvaras i mån av tid efter föreläsningen. Vänligen notera att föreläsningen ej kommer uppta hela den utsatta tiden, utan extra tid är avsatt för möjlighet till frågor.

Alla våra utbildningar finns på yrkeshogskolan.se.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Myndigheten för yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan