Kompetensutveckling och digital mognad

Stockholm
8.30 - 9.10

Genom att mäta en organisations digitala mognad förstår du organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Förmågan att ställa om är avhängigt medarbetarnas kompetens och vilka förutsättningar de får att göra verklighet av sina idéer. Det är medarbetarnas nyfikenhet, kompetens och fantasi som skapar förutsättningar för förändring i organisationen. För att klara kompetensförsörjningen och ta ledartröjan i omställningsarbetet är det viktigt att HR kliver fram och tar en självklar ledarroll i förflyttningen.

Välkommen till ett seminarium med Julia Larsson, projektledare Digital mognad, där vi går vi igenom den evidensbaserade modellen Digital mognad i offentlig sektor (DiMiOS) och på vilket sätt HR får stöd i förflyttningsarbetet och en metod för att ställa om i en digital tid.

Eva Wikström, vd på Omställningsfonden inleder med en kort reflektion kring kompetensutveckling inom digitalisering utifrån arbetet med Omställningsfondens förebyggande insatser. Under seminariet finns möjlighet att ställa frågor i chatten.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Omställningsfonden
Anette Nordenfelt