Hybridundervisning – vägen framåt för en tillgänglig kompetensutveckling i högskolan?

Stockholm

Längre livslängd och tid i arbetslivet, samt omfattande digitalisering, globalisering och grön omställning av samhället ställer nya krav på arbetsmarknaden. Inom flera yrkesområden råder det redan nu brist på kvalificerad kompetens och behovet av vidareutbildning och fortbildning är påtagligt.

Det nya omställningsstudiestödet kommer att möjliggöra för fler att bygga på sin kunskapsutveckling och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Detta förutsätter dock att utbildningarna anpassas för att det praktiskt ska vara möjligt för yrkesverksamma att kunna ta del av utbildningen.

Är du nyfiken på hur undervisningen kan göras mer tillgänglig?

Att behöva närvara på campus är inte alltid tidsmässigt eller geografiskt möjligt och då kan till exempel hybridundervisning vara en framkomlig väg. För att få en inblick i hur hybridundervisning kan se ut har Saco bjudit in lärare för att berätta om hur de arbetar och vad de ser för möjligheter och utmaningar framåt. Vi riktar oss såväl till högskolor som till andra intressenter som vill få en inblick i och inspireras av lärarnas arbete med hybridundervisning.

Allt kommer att finnas samlat på saco.se/hybridundervisning.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?