En digital agenda för Sverige

Idag går Digitalidag av stapeln på över 200 orter med över 1300 aktiviteter genomförda av över 250 aktörer från samhällets olika delar. Syftet med Digitalidag, som Forum för Omställning varit med att grunda, är att alla som bor i Sverige ska vilja och kunna delta i det digitala samhället. Digitaliseringen innebär en omdaning av hela samhället, liksom av den enskildes möjlighet till utveckling och ekonomisk och demokratisk delaktighet. Vi delar regeringens övergripande mål i digitaliseringsstrategin från 2017, att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men vi efterlyser ett starkare ledarskap och en digital vision för Sverige. En sådan vision bör ta sikte på ett Sverige med både spetskunskap, bredd och en hög lägstanivå avseende digital kompetens. Det är en fråga som handlar om konkurrenskraft, men lika mycket om att utveckla ett jämlikt och inkluderande samhälle där medborgarna har förutsättningar till både ekonomisk och demokratisk delaktighet.  Med bakgrund i näringsliv, fackföreningsrörelse, akademi och myndigheter ger vi här vårt bidrag till hur en sådan vision skulle kunna se ut, och ger förslag på ett antal konkreta åtgärdsområden, som en ny hemdator-reform och ett ökat offentligt åtagande för en infrastruktur med snabb och stabil uppkoppling för så många svenskar som möjligt.

Idag vänder vi oss till  vår Statsminister, Riksdagen, våra partiledare och våra myndigheter!  En digital agenda för Sverige

FORUM FÖR OMSTÄLLNING STYRELSE
Susanne Ackum, Dekan Linnéuniversitetet
Göran Arrius, Ordförande SACO
Caroline Berg, Ordförande Axel Johnson
Helen Dannetun, Professor Linköpings universitet
Anders Ferbe, Ordförande Arbetsförmedlingens styrelse
Carl Leinar, Senior rådgivare
Martin Lundstedt, VD och Koncernchef, Volvo
Therese Svanström, Ordförande TCO
Oscar Stege Unger, Grundare och VD Canucci
Magnus Tyreman, Managing Partner McKinsey Europe
Marcus Wallenberg, Ordförande SEB

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Forum För Omställning
Susanne Ackum