Digitalidag från Sweden Game Conference

Skövde

2002 startade Högskolan i Skövde sin första utbildning inom dataspelsutveckling. Sedan dess har en helt ny utbildnings- och forskningsmiljö samt en ny gren av det lokala näringslivet i form av ett stort antal spelstudior vuxit upp. Vad är det som har gjort detta möjligt? Under 1990-talet var Högskolan i Skövde en etablerad aktör inom informationsteknologi (IT).

Kring millennieskiftet började lärare och forskare diskutera idéer kring dataspel som ett intressant multidisciplinärt område där teknik skulle kunna samsas med kultur och humaniora på ett kreativt sätt. Millenniekraschen banade också väg för nya tankar kring hur man skulle locka till sig en ny kategori teknikintresserade studenter. Detta blev början på en resa mot det som idag är Sweden Game Arena med Sveriges största akademiska miljö för spelutveckling samt en viktig kugge i det svenska spelundret. Sedan dess har utvecklingen av såväl utbildning som forskning präglats av ständiga diskussioner kring hur akademin ska handskas med ett flerdisciplinärt ämne som dataspel.

Dataspelsbranschen är en huvudsakligen digitaliserad bransch i alla led, från produktion till konsumtion. Och på många sätt kan dataspel sägas vara teknikdrivande. Samtidigt är dataspel så mycket mer än IT. Ändå verkar det som att den traditionella synen på vad IT och digitalisering är präglar mycket av vår syn på vilka möjligheter som finns i samtiden och framtiden.

I den här panelen diskuterar lärare och spelforskare på Högskolan i Skövde och Science Park Skövde hur ett nytt område växt fram tack vare kreativ samverkan mellan personer med olika bakgrunder.

Exempel på frågor som diskussionen belyser är:

– IT rymmer inte allt det som digitala spel är, vilka ytterligare perspektiv behövs för att denna del av den nya digitaliserade världen?
– Var finns de nya utmaningarna och problemen idag?

Deltagare:
– Moderator: Per Backlund (professor i informationsteknologi och spelforskare)
– Deltagare: Anna-Sofia Alklind Taylor (universitetslektor i datavetenskap och spelforskare), Jenny Brusk (affärscoach och spelforskare), Ulf Wilhelmsson (biträdande professor i medier estetik och berättande och spelforskare), Henrik Engström (professor i informationsteknologi och spelforskare)

 

Join Zoom Meeting – kl 14.00 https://his-se.zoom.us/j/64863049494

 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Högskolan i Skövde på Sweden Game Conference 2021.
Per Backlund