Digitaliseringen – vad påverkar utvecklingen och hur tar vi steg framåt?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför ett personalmöte på temat MTO – vikten av samspel mellan Människa, Teknik och Organisation vid digital transformation. Fokus är att skapa en förståelse för hur människa, teknik och organisation påverkar varandra.

En del av programmet belyser ett av IVO:s pilotprojekt som sker i samverkan med en region och en kommun. Representanter från samverkansparterna medverkar och berättar om digitaliseringsarbetet inom deras organisationer. Under dagen sker även samtal mellan medarbetare kring hinder och möjligheter i vardagen kopplat till digitaliseringsarbetet.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Inspektionen för vård och omsorg, IVO
IVO