Digitalisering för barns rättigheter

Zoom
09:00 - 10:30

Föranmälan krävs! Anmäl dig till eventet genom att klicka här.

Enligt Civilsamhällets Nystartsgrupp NYSTA har digitaliseringen och användning av AI en enorm potential att förbättra världen för barn och unga. Utvecklingen går snabbt och framtidens service och samhällskontrakt formas nu. Det civila samhällets organisationer har hamnat på efterkälken när det gäller att ha en framskjuten position i denna utveckling, bland annat för att IT-investeringar inte setts som kärnverksamhet av våra givare. Samtidigt har vi goda förutsättningar att delta eftersom design av nya lösningar ofta sker i nära samverkan med användaren. Det medskapande som är civilsamhällets historiska styrka skulle också kunna bli vår styrka idag. Men hur gör vi? Kan vi driva öppen innovation, vara transparenta, våga misslyckas och ha effekt för målgrupper i fokus?

 

Detta är ett seminarium i två delar – inledningsvis 45 minuters samtal med en expertpanel (medverkande: bl.a. Ola Mattsson, chef Growth Hub Rädda Barnen) och därefter tre break out sessions:

 

  1. Effektmätning med Mina Svar – fungerar datadrivna insikter? 

Rädda Barnen har tillsammans med partners och vår unga målgrupp utvecklat effektmätningsverktyget Mina Svar. Verktyget som baseras på självskattning består av en app och ett analysverktyg och frågorna är utarbetade tillsammans med och kvalitetssäkrade av Uppsala universitet.

Hur kan effektmätning användas för att utveckla Er verksamhet? Varför går det så långsamt att samla in data? Vad innebär det att kvalitetssäkra data och varför är det så viktigt? Hur kan tjänsten vidareutvecklas? Vad är skillnaden på effektmätning och enkätutvärdering? Vad är de långsiktiga målen med effektmätning? Vad har Data Storytelling, AI och Emotion mining med Mina Svar att göra?

Välkommen att vara med oss och tillsammans utforska utmaningar och möjligheter med effektmätning för barn.

Kika gärna på www.minasvar.app där ni under Kom igång -> app kan testa själva.

Medverkande: Åsa Moum, Growth Hub Rädda Barnen. Fler talare kan tillkomma.

 

  1. Designing for children’s rights

Designing for Children’s Rights (D4CR) är från början ett globalt initiativ som ämnar att inkorporera barnrättsperspektivet i skapandet och framtagandet av nya produkter och tjänster för barn och/eller med barn. Vårt mål är att sätta en ny standard vid design som riktar sig till barn och unga. Detta gör vi genom kollektiva samarbeten över sektorer och genom att synliggöra och lyfta barns rättigheter.

Välkommen till en presentation om initiativet D4CR Malmö, designprinciperna som fungerar som vårt ramverk och hur vårt arbete ser ut framöver. Presentationen kommer även lyfta vilka möjligheter som finns att utveckla abstrakta tankar till konkreta idéer och hur du kan dra nytta av vårt community, för att bidra till ett bättre samhälle för – och med – barn. 

Medverkande: Rodolfo Zúñiga, Elizabeth Matkiewicz, Lucy Nordmark

 

  1. AI-baserad onlinesäkerhet för barn och unga 

Rädda Barnen driver tillsammans med ett ekosystem av aktörer, tech partners, industrin, civilsamhällesaktörer och Postkodlotteriet ett projekt för att utveckla och testa ett AI-baserat barnskyddsystem i gamingmiljö genom att koppla ihop ”disruptive gaming behaivior” med behovet av skydd och stöd till spelare.  Verksamheten bryter ny mark genom öppen innovation, teknikutveckling i framkant, fokus på medskapande och sin globala potential.  För Rädda Barnen innebär det helt nya sätt att arbeta och utveckla och om vi är framgångsrika innebär det ett grodhopp in i framtiden.

Medverkande: Nichlas Hellmark och Sara Lejon Rädda Barnen samt partners.

 

Fler talare och deltagare till de olika passen tillkommer.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Rädda Barnen
Frida Unenge