Digitalisering är en lagsport

Sundsvall
9.00 - 12.00

Ordet digitalisering cirkulerar flitigt i både privata och offentliga organisationer. Men vad betyder det och hur påverkar det oss som arbetar i offentlig sektor? Fyll ordet med innehåll under en intressant och lärorik föreläsningsdag arrangerad av DIGG, Myndigheten för digital förvaltning.

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, ett mål som ställer krav på hela offentliga sektorn. Vinsterna med ett utbyggt digitalt samarbete är många. Det handlar förstås om ekonomiska vinster effektivisering av resurser och trygghet för medborgaren.

Välkommen till en intressant föreläsningsdag där du kan ta del av både praktiska exempel och visionära framtidspaningar.

Agenda

8.30 Frukostmingel

9.00 Inledning med Anna Eriksson och Susanne Ackum

9.20 Samverkan inom regionen bidrar till nytta för hela Sverige

Hur samarbetet inom Ena, Sveriges digitala infrastruktur, skapar lösningar som stödjer myndigheter, regioner, kommuner, företag och medborgare. Ett konkret exempel är utvecklingen av Mina ombud, en standardiserad och säker digital fullmaktshantering som nu gått från idé till lansering.

10.10 Data – en transformativ resurs för innovation

Den pågående transformationen kring att dela data på ett öppet och mer strukturerat sätt är ett svar på många års utmaningar kring att effektivt kunna använda data som en digital resurs för innovation och för att möta stora samhällsutmaningar. När data kan användas av fler människor i olika samhällsskikt och över olika gränser kan också innovationsarbetet flytta fram sina positioner och hitta nya kreativa vägar framåt.

10. 40 Det nationella AI-uppdraget

Artificiell intelligens (AI) är ett teknikområde som i dag påverkar oss och förväntas att påverka oss i allt större utsträckning. Regeringen har som mål att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften. Ett fullständigt införande av dagens AI-teknik i offentlig förvaltning förväntas ge stora nyttor men det finns flera utmaningar för att nyttorna ska kunna realiseras och målet för AI ska kunna nås. Regeringen har därför gett ett regeringsuppdrag för att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda AI. Målet är att tillgängliggöra den samlande kunskapen och erfarenheten som finns på de myndigheter i Sverige som kommit längst i sin AI-utveckling till övriga delar av den svenska förvaltningen.

11.10 Livshändelser – en möjlighet för proaktiva digitala offentliga tjänster?

Sverige har valt att inte samla offentliga digitala tjänster på ett ställe såsom våra nordiska grannar gjort. Däremot jobbar man i viss mån med att utforma tjänster utifrån livshändelser utifrån ett användarcentriskt perspektiv. Här presenteras översiktligt skillnader i angreppssätt mellan de nordiska länderna samt en framåtblick över hur offentliga digitala tjänster skulle kunna erbjudas utifrån livshändelser men även utifrån livssituationer.

11.30-12.00 Mingla gärna kvar och ställ frågor till DIGG vid vår monter

Anmäl dig här (Esmaker.net)

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
DIGG
Anna Törngren