Digitaliserat vatten – vad innebär det?

Kalmar
12.00 - 13.00

Digitaliserat vatten – vad innebär det?

Vi pratar ständigt om digitalisering i dagens samhälle, men kan man verkligen digitalisera vatten och vad kan det i så fall innebära? Under en spännande timme kommer vi att ge olika exempel på hur digitaliseringen kan kopplas till just vatten.

Program

  • Välkomna

Information om programmet för seminariet, vilka vi är som står bakom det och praktiska saker.

  • Hur kan produktionen inom vatten och avlopp digitaliseras? Novotek i samarbete med Kalmar vatten

Genom att digitalisera processerna inom VA kan all data samlas och analyseras för att därefter användas för mer preventivt underhåll, mindre kemikalieanvändning eller för att bara på ett mer innovativt sätt överblicka anläggningarna. Med användaren i fokus, utvecklas ett effektivt sätt att bearbeta gamla konfigurationer och föra över dem till nya moderna system, på anläggningen eller i molnet, allt säkert och kvalitetssäkrat.

  • Vattenmätning inom jordbruket. Linnéuniversitetet

För att skapa mervärde i befintliga processer samt för att möjliggöra hållbart nyttjande av våra naturresurser kan uppkopplade censorer (IoT) underlätta. Vi på Linnéuniversitetet vill här berätta om vilka möjligheter som finns inom IoT för bland annat mätning av vattennivåer inom jordbruket.

  • Vattendomar och översvämningar. En utmaning eller en möjlighet? Wexnet

Hur många vattendomar finns det i ditt geografiska område? Drabbas invånare av översvämningar när vattennivån stiger i vattendrag? Hur sköts nivåmätningarna idag? Genom att digitalisera mätningarna och samla på sig data så kan man med hjälp av analyser av datat meddela fastighetsägare i preventivt syfte så att de kan förbereda sina fastigheter för översvämningen. Även vid lågt vattenstånd så kan man bygga in automatiska meddelande till andra nedströms så att de kan agera.

  • Frågestund och avslutning

Anmälan på den här sidan.

 

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Linnéuniversitetet
Fredrik Ahlgren