Digital hantering av synpunkter och klagomål i Lidingö stad

Digitalt

Digital lösning för en likvärdig hantering av synpunkter och klagomål i Omsorgs- och socialförvaltningen

Filmen åskådliggör hur Omsorg- och socialförvaltningen genom att använda sig av en ny digital modul kommer utveckla underlaget för en gemensam och likvärdig hantering av synpunkter och klagomål i hela förvaltningen samlat i ett och samma system.

Den nya modulen har även en medborgartjänst där Lidingöborna via en digital E-tjänst kommer kunna skicka in klagomål dygnet runt.

 

https://youtu.be/ZNWdzLktij0

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Lidingö stad
Vildana Zorlak