Digital hantering av synpunkter och klagomål i Lidingö stad

Digitalt

Digital lösning för en likvärdig hantering av synpunkter och klagomål i Omsorgs- och socialförvaltningen

Filmen åskådliggör hur Omsorg- och socialförvaltningen genom att använda sig av en ny digital modul kommer utveckla underlaget för en gemensam och likvärdig hantering av synpunkter och klagomål i hela förvaltningen samlat i ett och samma system.

Den nya modulen har även en medborgartjänst där Lidingöborna via en digital E-tjänst kommer kunna skicka in klagomål dygnet runt.

 

https://youtu.be/ZNWdzLktij0

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Lidingö stad
Vildana Zorlak

Digitalidag2022

Digitalidag