DIGITAL FUTURES presenterar SWE-QUEST – automatisk generering av läsförståelsefrågor – för att underlätta social inkludering

Stockholm
10:00 - 11:00

Digital Futures medverkar under Digitalidag med projektet SWE-QUEST – Automatisk generering av läsförståelsefrågor.

I projektet SWE-QUEST utvecklas metoder för att automatiskt generera läsförståelsefrågor från svensk text. Läsförståelsefrågorna är flervalsfrågor, som består av en fråga, ett korrekt svar, och ett antal felaktiga men troliga svarsalternativ (så kallade “distraktorer). Dessa metoder är tänkta att användas av lärare inom sfi (vuxenutbildning i svenska för invandrare), och hjälpa dem med provkonstruktion, men skulle även kunna användas i klassrummet för diskussion av texter eller för självstudier.

Vi lever idag i ett utpräglat skriftspråkssamhälle där läsförståelse är viktigt, inte minst i arbetslivet. Ca 20% av Sveriges befolkning är födda utomlands och för många som kommer till Sverige i vuxen ålder är det en utmaning att lära sig svenska. Sfi-grupperna är ofta stora och heterogena och lärarna kan ha svårt att hinna med att individualisera undervisningen.

Metoderna som utvecklas inom SWE-QUEST skulle därför kunna vara väldigt användbara för SFI-lärare, som enkelt och snabbt skulle kunna skapa läsförståelsefrågor för en given text, frågor som sedan kan användas inom undervisning och bedömning av elevernas kunskaper. SWE-QUEST leds av Johan Boye, forskare på KTH och Maria Rydell, forskare på Stockholms Universitet.

Välkommen till en ONLINE konversation på Zoom där vi bland annat diskuterar:

  • Varför behövs ett verktyg som SWE-QUEST med automatisk generering av läsförståelsefrågor i dagens utbildningar?
  • På vilket sätt kan verktyget underlätta social inkludering?
  • Vilka utmaningar och möjligheter finns med utvecklingen och användningen av SWE-QUEST?
  • Hur tar man fram ett verktyg som automatiskt genererar läsförståelsefrågor?
  • Vad är ambitionen med utvecklingen av SWE-QUEST? Hur når man dit?

 

 

Medverkande:
Teresa Cerratto Pargman, Associate Director Outreach, Digital Futures
Johan Boye, Forskare på KTH EECS, PI research project SWE-QUEST: Swedish Question Generation for Assessing Reading Comprehension

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Digital Futures
Sissi Rizko, Digital Futures