Digi-handel – seminarium om hållbara transporter

Digitalt
09.00 - 10.00

Hållbara transporter i en digitaliserad värld
Hur utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter på bästa vis?

Vi ser hur e-handeln blir allt vanligare i samhället och som en naturlig följd av det handlar den allmänna debatten allt oftare om hur e-handeln kan bli hållbar och dra nytta av digitaliseringen. En nyckel för att lyckas är att transporterna är så hållbara som möjligt. Svensk Handel vill därför bjuda in till ett seminarium för att visa på det engagemang som finns bland svenska företag att aktivt arbeta med att effektivisera och göra transporterna kopplade till handeln mer hållbara genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Svensk Handel är övertygad om att samverkan mellan olika branscher är nyckeln framåt och vill genom seminariet diskutera hur vi når hållbara transporter så fort som möjligt. Idag består e-handeln av en komplex värdekedja och seminariet syftar till att visa på de olika handelsvägarna, samt att varje enskilt transportalternativ behöver vara så hållbart som möjligt – från produktion till konsumentens hem. I samtalet kommer därför representanter från olika delar av leveranskedjan presentera hur de arbetar med att använda digitaliseringen för att nå hållbara transporter inom handeln.

Medverkande:

  • Emma Lindström, Logistikdirektör, ICA
  • Tommy Hansson Strand, VP, Innovation Lab, Volvo Group Connected Solutions
  • Mårten Sjölin, konsult på Energimyndigheten, TellUs21
  • Karin Johansson, vd, Svensk Handel
  • Mazen Saghir, logistikchef, Adlibrisgruppen.

 

Panelsamtalet leds av Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert inom hållbarhet, Svensk Handel.

Välkomna – att ansluta här!

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Svensk handel
Magnus Nikkarinen