Det digitala arbetslivet efter pandemin

Digitalt
09:00 - 10:00

Samtal 1:

Digitaliseringen ställer nya krav vid omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har skyndat på utvecklingen och nu sätts fokus än mer på det livslånga lärandet.

Medverkande i studio: Caroline Söder, vd TSL, Erica Sundberg, operativ chef TRR, Sofia Hylander, chef Ekonomi och arbetsliv TCO.

Samtal 2:

Den snabba digitaliseringen under pandemin har gett upphov till en distansrevolution. Nu har rekommendationerna lyfts – vad händer nu?

Medverkande i studio: Therese Svanström, ordförande TCO, Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen, Karin Villaume, stress- och arbetsmiljöforskare Karolinska institutet.

Samtal 3:

Teknikutvecklingen medför många möjligheter men hur ska den personliga integriteten värnas?

Medverkande i studio: Victor Bernhardtz, utredare Unionen, Linda Larsson, utredare LO, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO.

Målgrupp: Beslutsfattare, opinionsbildare, media

Anmälan: Ingen anmälan krävs, finns här från och med 15/10 på denna länk.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
TCO
Matilda Uusijärvi

Digitalidag2022

Digitalidag