Bli delaktig på nätet – om utmaningar och möjligheter

Skutskär
Onsdag 12 oktober, klockan 18.00 - 20.00

Se föreläsningen live på storbild på Biblioteket i Skutskär

I stället för att ta del av föreläsningen hemma med egen dator kan du välja att att se föreläsningen på biblioteket.  Är detta nåt för dig, så uppge i din anmälan att du kommer till infoteket.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Infoteket om funktionshinder
Lena Rosenvall