Betydelsen av väl utbyggd bredbandsinfrastruktur för omställningen mot ett mer hållbart och inkluderande samhälle

Digitalt
14:00 - 14:45

SKR arrangerar inom ramen för Digitalidag ett seminarium för att belysa betydelsen av fullgod bredbandsuppkoppling för allas delaktighet i samhället och för företags möjlighet att vara konkurrenskraftiga oavsett vart i landet man verkar.
Betydelsen av snabb och säker uppkoppling har aldrig varit så uppenbar som nu. Utan den digitala infrastrukturen hade stora delar av Sverige stannat under pandemin. Allt fler av de välfärdstjänster som kommuner och regioner levererar digitaliseras. Men alla kan inte fullt ut nyttja de möjligheter som digitaliseringen ger. Skillnaderna mellan stad och land är stora. På landsbygderna saknar nästan hälften av hushållen snabbt bredband. Under seminariet diskuterar vi vad detta får för konsekvenser för demokratin och för företagens konkurrenskraft.

Medverkande:
Annica Järvebro, A-fokus
Patrik Sandgren, Teknikföretagen
Patrik Sundström, SKR
Terese Bengard, Hela Sverige ska leva
Stina Höök, Region Värmland

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Sveriges Kommuner och Regioner
Ellinor Ivarsson