Informationsbroschyr till digitala nybörjare att beställa

Vi har tagit fram en informationsbroschyr i pappersformat som kan beställas gratis för att dela ut den 15 oktober.

Broschyren vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster.

Den berättar om hur man kan ta ett första steg och vad som kan vara bra med digitala tjänster.

Alla aktörer som medverkar på Digitalidag 15 oktober har haft möjlighet att beställa broschyren i samband med övrigt eventmaterial.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Post- och telestyrelsen
Ulrika Gani

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.