AI och framtidens arbetsliv

Stockholm
12:00 - 12:45

Hur kommer artificiell intelligens, AI, att påverka framtidens arbetsliv? Lyssna på ett samtal mellan tre forskare, en ekonom, en filosof, och en sociolog, när de pratar om hur AI:s intåg i arbetslivet kommer att se ut. Vilka jobb och uppgifter är det som kommer att automatiseras? Vad är det som begränsar automatiseringen och hur blir arbetslivet tillsammans med de nya digitala kollegorna?

Samtalsdeltagare:

Moa Bursell, sociolog vid Institutet för framtidsstudier

Karim Jebari, filosof vid Institutet för framtidsstudier

Sebastian Krakowski, ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm

Institutet för framtidsstudier är en självständig och tvärvetenskaplig forskningsstiftelse som har till uppgift att främja framtidsperspektivet i forskning och samhällsdebatt. Institutet bedriver forskning inom områden så som klimat, brottslighet, diskriminering, artificiell intelligens, opinionsutveckling med mera.”

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Vi vill veta vad digitalisering betyder för dig och varför?
Institutet för framtidsstudier
Henric Karlsson

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.