Aktiviteter

0
Dagar kvar
Vattenhallen Science Center
Testa på att klimatkoda! Lär dig att programmera samtidigt som du får veta mer om klimatet.
Lund
Vattenhallen Science Center
Vi klimatkodar tillsammans! Vi guidar dig igenom vårt material kring miljödataprogrammering där du får koda och göra ett quiz!
Lund
10:00 - 11:00
Vattenhallen Science Center
Vi klimatkodar tillsammans! Vi guidar dig igenom vårt material kring miljödataprogrammering där du får koda och göra ett quiz!
Lund
13:00 - 14:00

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.