Tillsynsportalen Väst: Genomgång av grundläggande funktioner och innehåll

10:00 - 11:30

Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Halland samt Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har bjudit in nyckelpersoner på miljökontoren i Halland och Västra Götaland den 2 oktober via Skype. Syftet med träffen är att nyckelpersonerna ska få en genomgång av grundläggande funktioner och innehåll på den digitala samarbetsytan Tillsynsportalen Väst. Det är cirka 60 personer inbjudna till träffen men nyckelpersonerna har möjlighet att bjuda in fler. Information om Tillsynsportalen Väst: Tillsynsportalen Väst är en digital samarbetsyta för handläggare och chefer på miljömyndigheter i både Västra Götaland och Hallands län. Länsstyrelsen Västra Götaland äger Tillsynsportalen Väst. Syftet med portalen är att handläggare och chefer på miljömyndigheterna ska kunna mötas, samverka, dela erfarenhet och kompetens. På Tillsynsportalen Väst finns också miljösamverkans arbetsgrupper för pågående projekt. Information om Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland: Respektive samverkan är ett samarbete mellan de kommunala miljömyndigheterna och länsstyrelsen i respektive län. Syftet med samverkan är att effektivisera miljömyndigheternas arbete enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i länen.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Halland/Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Maria Andersson

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!