Studieförbunden

Stockholm

De tio studieförbunden verkar i alla Sveriges kommuner och skapar vanligtvis fysiska mötesplatser för människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Coronapandemin innebar att studieförbunden snabbt behövde ställa om nästan all verksamhet till digitala studier. Den 2 oktober möts studieförbundens gemensamma nätverk för digitaliseringsfrågor för samtal om vad vi lärt oss av den snabba omställningen under 2020 och vilka verktyg som behövs för att utveckla studieförbundens digitala arbete och särskilt nå de grupper som idag saknar möjlighet att delta digitalt

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Studieförbunden
Ebba Ringborg

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!