Show Room e-hälsa i hemmet

Kalmar
20201002 - 20210630

Syftet med att etablera ett show room inom ramen för satsningen eHealth Arena är att exemplifiera och visualisera vilka möjliga lösningar det finns för att bedriva egenvård eller vård i hemmet. Målet är att samtliga våra målgrupper; brukare, vård & omsorg, kommuner samt näringsliv ska få möjlighet att se utrustning och lösningar som är avsedda för vård i hemmet i en autentisk miljö. Målsättningen är att; – ge kunskap och kännedom genom att visa exempel på digitala lösningar som finns på marknaden- med kunskap och kännedom skapa en attitydförändring – med kunskap och kännedom öka beställarförmågan – med kunskap och kännedom öka mottagarförmågan – skapa förutsättningar för att testa, då med fokus på ett förändrat arbetssätt – nätverka – locka till innovation.

Om ni fysiskt önskar delta, vänligen kontakta Fia Mårdfelt.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
eHealth Arena / Kalmar Science Park
Fia Mårdfelt