Kontakt:

Information:

Samtal om digitaliseringens möjligheter inom samhället

Ett samtal om digitaliseringens möjligheter inom samhällets olika områden