Kontakt:

Information:

Pandemi och ny teknik ställer omställningsförmågan på sin spets

Northvolt rekryterar 3000 personer till sin nya batterifabrik i Skellefteå, samtidigt som Covid-19 bidrar till att Trygghetsfonden TSL behöver hjälpa över 20 000 uppsagda till nytt jobb. Detta är strukturomvandling i praktiken. Detta ställer arbetsmarknadens omställningsförmåga på sin spets. Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL ger en färsk bild av hur omställningen på arbetsmarknaden sett ut under 2020. Katarina Borstedt, Director of Growth Northvolt berättar om utmaningen att rekrytera 3000 medarbetare och hur hon ser på kompetenstillgången. Webbinariet avslutas med en reflektion om behov och möjligheter att ställa om när arbetsmarknadens behov förändras.