Kontakt:

Information:

Boendeparkering

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av Lidingös offentliga miljö och stadens fastigheter och anläggningar. Förvaltningen bedriver i dag flera digitaliseringsprojekt för att effektivisera och utveckla befintliga system för att bättre stödja förvaltningens processer. Vi kommer tala om två pågående projekt: Pilotprojektet ’Boendeparkering’ och implementation av nytt fastighetssystem.