MYNDIGHETERNA PÅ KÖPET – Svaret på medborgarnas servicekrav i utvecklandet av digitala tjänster. Låt dig inspireras av vår video!

Stockholm

Svenska myndigheter var tidiga med att digitalisera och har i många fall varit pionjärer vad gäller digitalisering. I dag befinner vi oss dock i ett paradigmskifte där kraven på tjänsterna sätts utifrån medborgarnas behov av information och enkla sammanhållna myndighetskontakter. Myndigheterna kan inte längre agera oberoende av varandra i sin tjänsteutveckling. Ofta handlar det om tjänster som tar fasta på olika livshändelser i vardagen, stora som små, och som inkluderar kontakter med flera olika myndigheter och privata aktörer.

För att lyckas med denna vision krävs ett utvecklat digitalt ekosystem för bättre samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner som även inkluderar privata aktörer. Transformationen handlar om att ompröva var myndigheter ska finnas och hur de ska fungera tillsammans med andra myndigheter och privata aktörer. Målbilden är att ansvariga myndigheter tillhandahåller en samlad tjänst där exempelvis informationsdelning och tillståndsprövning från andra offentlig aktörer samordnas i tjänsten.

Regeringen har på senare tid genomfört ett antal åtgärder för att möjliggöra detta. Inriktningen – att Sveriges myndigheter behöver bli bättre på att skapa gemensamma tjänster och dela data – är tydlig.

Vi på PA Consulting tror på initiativen och har tagit fram en video som förhoppningsvis visar hur framtidens digitala tjänster kan och borde fungera. Men hur förberedda är egentligen svenska myndigheter på att samverka kring digitala tjänster idag?  Den 21 januari 2021 presenterar vi resultatet av vår studie med 30 makthavare och utförare i Myndighetssverige med syftet att ta reda på den saken.
Forumet är eFörvaltningsdagarna på Nacka Strandmässan den 21-22 januari. Vi hoppas att du har möjlighet att delta.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Den 1/10 lanseras alla Digitalidag-aktörer och aktiviteter!

Fredagen den 1/10 lanseras 1270 aktiviteter som arrangeras under Digitalidag den 15 oktober!