Kontakt:

Information:

Läsutveckling med hjälp av AI och digitala verktyg

Kristinehamns kommun har digitaliserat sin läsutveckling i grundskolan för att öka likvärdigheten och objektiviteten, skapa överblick och transparens och höja resultaten. Vi får se hur en screening med Lexplores tjänst för att mäta läsförmåga med hjälp av ögonrörelser och AI. Vi möter också skolchef Fredric Norlin, IT-strateg Michael Örnstedt och Kvalitetsstrateg Catarina Kristhammar som i seminarieform berättar om den förändringsresa Kristinehamn inlett med hjälp av digitalisering.