Fyra lärdomar för livslångt lärande och omställning i praktiken – Beredskapslyftet

Stockholm
11:00 - 12:00

Omskolning, re-skilling, livslångt lärande – många har länge talat om vikten om att ställa om men få har lyckats. Välkommen till ett interaktivt seminarium om omställning där du får tips och idéer till din egna verksamhet.

Med utgångspunkt i Beredskapslyftet – där permitterad personal intensivutbildades för att snabbt gå ut i verksamheter med akut personalbehov under coronapandemin – berättar initiativtagarna Fredrik Hillelson, Johanna Adami och Oscar Stege Unger om de fyra lärdomar som gör att steget till omskolning blir kortare för alla.

Tiden då man utbildade sig för att arbeta i ett yrke resten av livet är sedan länge förbi. Idag krävs det att man ständigt uppdaterar sig, inhämtar nya kunskaper och lär sig nya färdigheter. Men vad krävs av individer, arbetsgivare och samhälle för att lyckas ställa om i praktiken?

I samtalet medverkar också Lars Häggström från IMD Business School som publicerat en artikeln lärdomarna från Beredskapslyftet i Harvard Business Review samt Ulrika Wiklund från omställningsorganisationen TRR.

Samtalet kommer vara interaktivt där möjlighet att ställa frågor finns under seminariets gång.

Medverkande: Oscar Stege Unger, Director Wallenberg Foundation Johanna Adami, Rektor Sophiahemmet Högskola, Fredrik Hillelson, VD och grundare Novare-gruppen, Lars Häggström, Senior Advisor, IMD Business School samt Ulrika Wiklund, chef för Verksamhet- och tjänsteutveckling på TRR. Moderator: Alice Stål, Novare Leadership Academy.

Dela Aktivitet
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Beredskapslyftet
David Löfvendahl